Nr 110    INFORMATION
från föreningen Böda Skogsjärnväg finns nu att läsa här på medlemssidan

Denna sida är endast till för BÖSJ-medlemmarna. Du som är medlem hittar användarnamn eller lösenord i vår tidning. Du som erhållit en personlig kod använder den.

Hjälp oss även denna sommar.


 
Varje sommar har vi stort behov av personal till trafiken.
 
Kan du hjälpa oss, kontakta då vår personalsamordnare eller någon annan aktiv medlem i föreningen .
Aktiviteterna är allt från att  sälja biljetter och att vara konduktör till att få köra diesellok(efter samråd med Transportstyrelsen). Man får testa rallarövning (byta slipers), lära sig att sköta om lok, vagnar och annan materiel.
 
När du fyllt 18 år och efter godkänd läkarundersökning ( krav från Transportstyrelsen) kan du utbilda dig till lokförare. Är du riktigt duktig kan du så småningom få köra ånglok.